Grimm Fairy Tales 1 - Czerwony Kapturek - recenzja na Grabarzu Polskim


„Grimm Fairy Tales” to nowa seria ko­mik­so­wa, pre­zen­to­wa­na u nas za po­śred­nic­twem mło­de­go wy­daw­nic­twa Okami. Pierw­szy ze­szyt to cie­niut­ka, 22-stro­ni­co­wa hi­sto­ryj­ka opar­ta bar­dzo luźno na mo­ty­wach zna­nej i po­pu­lar­nej baśni o Czer­wo­nym Kap­tur­ku, którą zna za­pew­ne każdy z nas.

o nowej serii komiksowej, luźno opartej na baśniach braci Grimm pisze dla portalu Grabarz Polski.
Zapraszam!

Całość recenzji TUTAJKomentarze

Popularne posty